پیدایش جهان و عمر کائنات:

    13 میلیارد سال پیش ماده متمرکز دچار انفجار Big bang (مه بانگ) شد و از آن زمان دنیا در حال انبساط و باز شدن است. 3 دقیقه پس از انفجار هلیوم و پس از یک میلیون سال هیدروژن به وجود آمد. 5/4 میلیارد سال پیش منظومه شمسی متولد شد. چرخش خورشید به دور خود و رها کردن مواد در فضا باعث ایجاد سیارات منظومه شمسی شد.

    اگـر عمر کائنات یـک سال باشد انـسان در سـاعت 30/22 دقیقه روز آخر و ادیـان توحیدی در ثانیه های 54 و 55 و 56 دقیقه آخر به وجود آمدند.

    عمر کائنات 16 میلیارد، منظومه شمسی 6 میلیارد، حیات 3 میلیارد، ماهیان 450 میلیون، خزندگان 180، پستانداران 160، انسان های نخستین 3- 5/1 میلیون و انسان اندیشه ورز 700 هزار سال است.

    تاکنون 50 میلیارد نوع موجود زنده بر زمین زیسته اند که فقط 15-10 میلیون باقی مانده اند که یک میلیون آن حشرات اند.

    جهان 50 میلیارد کهکشان دارد که یکی از آن ها کهکشان ماست و این یکی 200 میلیارد خورشید مثل خورشید ما دارد. اگر فاصله زمین و خورشید 1 میلی متر باشد قطر کهکشان ما 6300 کیلومتر است.

منبع : فرهنگ در اینترنت |پیدایش جهان و عمر کائنات
برچسب ها : میلیارد ,خورشید ,میلیون ,کائنات ,میلیارد، ,کهکشان ,منظومه شمسی ,پیدایش جهان